Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Hương

c2thanhhuong.tc@gmail.com